Obchodné podmienky

 

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.slavbiz.sk/shop

Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou:

Slavbiz s.r.o.

 Ul. 8. mája 1925/108
926 01 Sereď
Slovenská republika

Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy je potrebné, aby sa zákazník zaregistroval na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu osobné a kontaktné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Pred uzatvorením zmluvy sa zákazníkovi odporúča preveriť si u prevádzkovateľa dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar nie je dostupný na internom či externom sklade, prevádzkovateľ informuje zákazníka o možnom dodaní, resp. nedodaní. Až po tomto kroku sa odporúča kupujúcemu uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby, doručenia),

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla "odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie zmluvy.

Súčasťou dodávky je faktúra alebo dodací list, návod na používanie a iné potrebné dokumenty. V prípade, ak niektorý z tovarov nie je skladom, informuje o tom prevádzkovateľ zákazníka s možnosťou čiastočnej dodávky dostupného tovaru.

1.1 Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje zadané do systému slúžia na vybavenie objednávky. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné a nepovinné. Svojou registráciou taktiež beriete na vedomie, že Vaše údaje môžu byť použité na účely predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Podľa §20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku. Za týmto účelom nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu slavbiz@gmail.com, prípadne poštou na adresu prevádzky našej spoločnosti.

1.2 Spôsob dodania a platba za tovar

Skladový tovar zvyčajne expedujeme do 24 pracovných hodín, avšak tovar, ktorý nie je skladom, resp. na externom sklade môže byť expedovaný za určitých okolností v lehote 3 týždňov, v závislosti od dostupnosti tovaru u dodávateľov.

1.3 Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob prevzatia a platby za tovar, a to:

 

1) vyzdvihnutie tovaru priamo v sídle prevádzky spoločnosti - bez poplatku, s možnosťou platby v hotovosti, prípadne na faktúru

2) zásielka prepravená Slovenskou poštou na dobierku do 1-3 pracovných dní po odoslaní, resp. expedovaní z nášho skladu za cenu stanovenú

Spôsob prevzatia a platby si vyberá kupujúci pri tvorbe objednávky.

V prípade ak má záujem o zmenu dodania platby, tak kupujúci kontaktuje predajcu a až po potvrdení a schválení zmeny predávajúcim bude daná zmena platná a následne aj umožnená.

Z dôvodu váhového, objemového, časového alebo logistického  obmedzenia si www.slavbiz.sk vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy alebo ponúknuť alternatívny spôsob dopraby tovaru.

1.3.1 Predajná cena produktu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade, že veľkoobchodná cena sa podstatne zmení v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom. Ceny v internetovom obchode a v kamennej predajni sa môžu llíšiť a zákaznik nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny ako vopred dohodnutej.

1.3.2 Odporúčaná cena

Odporúčaná cena je cena, ktorá je určená výrobcom pre daný produkt na území SR pre licenciovaných distribútorov.

Uvedená cena sa môže meniť v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom.

1.4 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky

1.4.1 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky

Neodoslaná objednávka sa nemusí rušiť. Produkty zostávajú v nákupnom košíku odkiaľ si ich má možnosť zákaznik odstrániť. Ak tak neurobí, produkty budú v jeho nákupnom košíku i pri budúcom prihlásení.

1.4.2 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky po jej odoslaní

Ak už zákaznik odoslal objednávku a prijal email s informáciami o objednávke, musí postupovať nasledovne: -kontaktuje nás email slavbiz(zavinač)gmail.com a oznámi nám zrušenie objednávky do 2 hodín.

V prípade ak bude objednávka stornovaná neskôr, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok z dôvodu, že predavajúcemu vznikli náklady na spracovnaie danej objednávky (objednanie tovaru, fakturácia, evidencia objednávky) v sume 15 € s DPH.

Ak už bol tovar expedovaný, kupujúci musí zásielku prebrať a po jeho prebratí nám ho musí na svoje náklady poslaľ späť Slovenskou poštou, osobne, DPD..... Ak zákaznik uhradil tovar bankovým prevodom, budú mu peniaze odoslané do 15 dní.

1.4.3 Objednávka je platná aj bez potvrdenia zo strany zákaznika

2. Povinnosti kupujúceho a predávajúceho


2.1 Predávjaúci sa zaväzuje: - bezodkladne vybaviť záklaznícku objednávku - dodržať stanovenú cenu (cenu, ktorá bola aktuálna v čase podania objednávky) - dodať nepoškodený tovar - dodať tovať, ktorý si zákaznik objedna!

2.2 Kupujúci sa zaväzuje: - prebrať objednávku od kuriéra albo iného doručiteľa v odbernej lehote - zaplatiť za tovar (dobierku alebo bankovým prevodom) plnú čiastku - prekontrolovať obal zásielky pri preberaní od kuriéra alebo doručovateľa - poškodené zásielky nepreberajte!

Nedodanie zásielky vybraným spôsobom je kupujúci povinný oznámiť po 7. dňoch od oznámenia (email, sms) odoslania zásielky na email zákaznckeho servisu slavbiz&gmail.com

V prípade ak kupujúci nepreberie zásielku v odbernej lehote, prichádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany zákaznika.

Zmluvná pokuta pri neprebraní zásielky a nezaplatení za objednaný tovar je stanovená v sume 10% z faktúrovanej ceny resp. ceny objednávky a však minimálne 15 euro s DPH + náklady na poštovné

2.3 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho: Predávajúci nenesie zodpovednosť za: - poškodenie zásielky doručovateľom (v takom prípade treba spísať reklamáciu s doručovateľom alebo zásielku neprebrať) - oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy - oneskorené doručenie zavinené doručovateľom

3. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Ak tak v tejto lehote neučiní, jeho nárok na vrátenie tovaru zaniká. Ak nie je zákaznik spokojný s tovarom a chcel by ho vrátiť, musí kontaktovať predávajúceho a odoslať mu odstúpenie od zmluvy písomnou formou a zároveň aj emailom na slavbiz@gmail.com a oznámiť prepravné číslo zásielky. "§ 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.)

Do 15 dní vráti prevádzkovateľ peňažné plnenie kupujúcemu.

Ak zákaznik odstúpil od zmluvy, musí nám bezodkladne poslať tovar späť prostredníctvom pošty na vlastné náklady na adresu prevádzky.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že cena produktu sa neprimerane zvýšila alebo produkt sa mu nepodarilo zadovážiť v primeranom čase prípadne z iného dôvodu

Reklamačné konanie sa začína dňom reálneho doručenia tovaru a reklamačného formuláru.

4.Reklamácie a záruka

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Zákaznik je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

V prípade, že sa na Vašom tovare objaví chyba alebo bol dodaný nekompletne, tak nás prosím kontaktujte e-mailom na slavbiz@gmail.com, kde je potrebné uviesť:

1. Číslo objendávky

2. Presný názov tovaru

3. Stručný popis závady a okolnosti pri/po ktorých sa prejavuje závada

4. Vaše meno a tel. číso (najlepšie mobil)

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

 

5. Ocharana osobných údajov

Prevádzkovateľ SLAVBIZ, s.r.o. spravúva  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov osobné údaje vstupujúcej osoby v rozsahu:  titul, meno, priezvisko, bydlisko, číslo identifikačného dokladu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajucim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.