Dry Film Anti-Stick Maximize

Dry Film Anti-Stick

20,87 € tax excl.
25,04 € tax incl.

25,04 € per ks

  • Vzhľad nepriehľadná kvapalina
  • Zápach mierny, bez obsahu rozpúšťadiel
  • Hustota 0,89 g/cm3
  • Tlak 3,5 bar
  • Prietok 1,1 g/sek
  • Rozpustnosť nerozpustný vo vode alebo rozpúšťadlách
  • Prevádzková teplota -100 až 200°C
  • Horľavosť horľavý